Rychlá navigace

email

rozvrhy

suplovani

jidlo

foto

Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakty

Adresa:

Dobiášova 851/5, Liberec, 460 06

Telefon:

485130257

485132957 (jídelna)

E-mail:

zs39@volny.cz

další kontakty

Metodik prevence

Školní metodik prevence

Na škole pracuje školní metodik prevence sociálně patologických jevů.

 

V současnosti tuto funkci vykonává p. uč. Ing. Petra Skřivánková.

 

Školní metodik prevence úzce spolupracuje s výchovnými poradkyněmi a s vedením školy v rámci zajištění prevence

sociálně patologických jevů. Jeho úkolem je mapování situace ve škole, nabízení pomoci při řešení rizikových

problémů, ve složitějších situacích metodik prevence odkazuje zúčastněné strany na pomoc odborníků.

 

Mezi úkoly a kompetence ŠMP patří:

     - další vzdělávání v problematice prevence proti šikanování a prevence rizikových jevů

     - napomáhání kolegům při strategii řešení konkrétních případů

     - spolupráce s ředitelem školy na zajištění konkrétních odborných a metodických materiálů (literatura, audio, video, internet…)

     - spolupráce s jinými institucemi

     - postupy řešení rizikových jevů

     - koordinace tvorby a realizace Minimálního preventivního programu, který je podrobně k dispozici rodičům i veřejnosti na webových stránkách školy

         realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů 

 

Konzultační hodiny pro rodiče:

     - kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na tel. 485130257

 

Žáci se mohou se svými problémy svěřit do anonymní schránky důvěry – Nenech to být

 

Důležité dokumenty:

     - Minimální preventivní program na školní rok 2019/2020

     - Desetero bezpečného internetu

 

Zajímavé odkazy na weby - vhodné k nahlédnutí:

 

KYBEŠIKANA

     - www.ovce.sk

     - www.kybersikana.eu

     - https://nukib.cz/download/vzdelavani/rozcestniky/rozcestnik_rodice_revize_final.pdf

     - https://nukib.cz/download/vzdelavani/rozcestniky/kniha_final_s_revizemi.pdf

 

ŠIKANA 

     - www.minimalizacesikany.cz

     - www.sikana.org

     - www.sikana.cz