• +420 485 130 257
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Po-Pá 07:00-15:30

Metodik prevence

Základní škola Dobiášova

Metodik prevence sociálně patologických jevů

 

Školní metodik prevence

Na škole pracuje školní metodik prevence sociálně patologických jevů. V současnosti tuto funkci vykonává p. uč. Ing. Petra Skřivánková.

Školní metodik prevence úzce spolupracuje s výchovnými poradkyněmi a s vedením školy v rámci zajištění prevence sociálně patologických jevů. Jeho úkolem je mapování situace ve škole, nabízení pomoci při řešení rizikových problémů, ve složitějších situacích metodik prevence odkazuje zúčastněné strany na pomoc odborníků.

 

Mezi úkoly a kompetence ŠMP patří:

 • další vzdělávání v problematice prevence proti šikanování a prevence rizikových jevů
 • napomáhání kolegům při strategii řešení konkrétních případů
 • spolupráce s ředitelem školy na zajištění konkrétních odborných a metodických materiálů (literatura, audio, video, internet…)
 • spolupráce s jinými institucemi
 • postupy řešení rizikových jevů
 • koordinace tvorby a realizace Minimálního preventivního programu, který je podrobně k dispozici rodičům i veřejnosti na webových stránkách školy
 • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů 

 
Konzultační hodiny pro rodiče:

 • v pondělí od 13 do 14h
 • jiný termín lze domluvit na tel. 485 130 257

 
Žáci se mohou se svými problémy svěřit do anonymní schránky důvěry Nenech to být (více informací        ZDE)


Důležité dokumenty:

    Minimální preventivní program

    Krizový plán
    Desetero bezpečného internetu

 
Zajímavé odkazy na weby - vhodné k nahlédnutí: