• +420 485 130 257
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Po-Pá 07:00-15:30

Zaměstnanci

Základní škola Dobiášova

Vedení školy

Jméno e-mail Pozice
Mgr. Ivo Svatoš ivo.svatos@dobiasova.cz ředitel školy
Mgr. Jana Paštová jana.pastova@dobiasova.cz statutární zástupkyně ředitele školy
Mgr. Petr Myslivec petr.myslivec@dobiasova.cz zástupce ředitele školy
Bc. Anna Dvořáková sekretariat@dobiasova.cz sekretářka ředitele školy
      

Správa sítě

Jménoe-mailFunkce
Jiří Frühauf jirka.fruhauf@dobiasova.cz IT administrátor
      

Vyučující 1. stupeň

Jméno e-mail Třídní Vyučuje
Mgr. Veronika Viková veronika.vikova@dobiasova.cz I.A 1.stupeň
Mgr. Vladimíra Lacinová vladka.lacinova@dobiasova.cz I.B 1.stupeň, Př
Mgr. Ivana Prchalová ivana.prchalova@dobiasova.cz I.C 1.stupeň, Pč
Mgr. Jaroslava Hladíková jaroslava.hladikova@dobiasova.cz II.A 1.stupeň
Mgr. Světlana Snětivá svetlana.snetiva@dobiasova.cz II.B 1. stupeň, Inf
Mgr. Kateřina Francová katerina.francova@dobiasova.cz II.C 1. stupeň
Mgr. Helena Karásková helena.karaskova@dobiasova.cz II.D 1. stupeň
Mgr. Michaela Šlechtová michaela.slechtova@dobiasova.cz III.A 1. stupeň
Mgr. Dagmar Karlová dagmar.karlova@dobiasova.cz III.B 1.stupeň
Mgr. Lenka Jeriová lenka.jeriova@dobiasova.cz III.C 1.stupeň
Mgr. Michaela Blablová michaela.blablova@dobiasova.cz IV.A 1.stupeň
Bc. Dominika Houserová dominika.houserova@dobiasova.cz IV.B 1.stupeň, Vv, Př
Mgr. Monika Nečasová monika.necasova@dobiasova.cz IV.C 1.stupeň
Mgr. Markéta Mrázková marketa.mrazkova@dobiasova.cz V.A 1. stupeň, Inf
Mgr. Denisa Páblová denisa.pablova@dobiasova.cz V.B 1.stupeň, Tv
Mgr. Michaela Novotná michaela.novotna@dobiasova.cz V.C 1.stupeň
Mgr. Barbora Šádková barbora.sadkova@dobiasova.cz V.C 1.stupeň - zástup
      

Vyučující 2. stupeň

Jméno e-mail Třídní Vyučuje
Mgr. Adéla Švarcová adela.svarcova@dobiasova.cz VI.A Z, D, Př, Vv
Mgr. Radim Semerák radim.semerak@dobiasova.cz VI.B Aj, Inf
Mgr. Diana Černošek Fikarová diana.cernosek.fikarova@dobiasova.cz VI.C Aj, Vv, Vz
Mgr. Zdenka Palubová zdenka.palubova@dobiasova.cz VII.A Čj, Aj
Ing. Věra Petrová vera.petrova@dobiasova.cz VII.B M, Fy, Njz
Mgr. Michaela Karásková michaela.karaskova@dobiasova.cz VII.C Čj, D
Mgr. Marcela Hovorková marcela.hovorkova@dobiasova.cz VIII.A Čj, Njz
Mgr. Petra Vrátná petra.vratna@dobiasova.cz VIII.B Aj, Vz, Vv
Mgr. Pavla Houdová pavla.houdova@dobiasova.cz VIII.C Tv, Z, Vo
Ing. Petra Skřivánková petra.skrivankova@dobiasova.cz VIII.D M, Fy
Mgr. Eva Bočková eva.bockova@dobiasova.cz IX.A M, Čsp, Vv
Mgr. Michaela Oherová michaela.oherova@dobiasova.cz IX.B Ch, Aj, Čsp
Mgr. Lucie Peterová lucie.peterova@dobiasova.cz IX.C Př, Vv, Vz, Čsp, Aj
Mgr. Monika Hošková (Bc. Jan Hájek) monika.hoskova@dobiasova.cz IX.D Př, Ch, Vv, Čsp, Aj
Mgr. Václav Matoušek vaclav.matousek@dobiasova.cz   Inf. Tv
Mgr. Hana Exnerová hana.exnerova@dobiasova.cz   M, F
Mgr. Markéta Bočkova marketa.bockova@dobiasova.cz   Čj, Hv
Bc. Jan Hájek jan.hajek@dobiasova.cz   M, Fy, D
Mgr. Zora Honzlová zora.honzlova@dobiasova.cz   Tv, Př
Mgr. Tomáš Jirutka tomas.jirutka@dobiasova.cz   Inf
Mgr. Lenka Křenovská lenka.krenovska@dobiasova.cz   Vv
Mgr. Kateřina Kupcová katerina.kupcova@dobiasova.cz   D, Vo, Vz, Aj
Mgr. Marta Malichová marta.malichova@dobiasova.cz   Njz, D
Bc. Tomáš Mareš tomas.mares@dobiasova.cz   Tv, Inf
Bc. Adéla Perglerová adela.perglerova@dobiasova.cz   Šjz, Aj
Mgr. Michaela Psotová michaela.psotova@dobiasova.cz    Aj
Bc. Radim Semerák radim.semerak@dobiasova.cz   Aj, Inf
Mgr. Alena Svobodová alena.svobodova@dobiasova.cz   Čj, Hv
Mgr. Kateřina Štorková katerina.storkova@dobiasova.cz   Př, Z, Vz
      

Speciální pedagog

Jméno e-mail Funkce
Mgr. Blanka Křížová blanka.krizova@dobiasova.cz Speciální pedagog
      

Asistenti

Jméno e-mail Funkce
Věra Plačková st. vera.plackova@dobiasova.cz Asistent pedagoga
Věra Plačková ml. vera.plackova2@dobiasova.cz Asistent pedagoga
Karolína Šilhánová karolina.silhanova@dobiasova.cz Asistent pedagoga
Nela Matysová nela.matysova@dobiasova.cz Asistent pedagoga
Květa Volšíková kveta.volsikova@dobiasova.cz Asistent pedagoga
Barbora Augustinová barbora.augustinova@dobiasova.cz Asistent pedagoga
Kamil Reiniš kamil.reinis@dobiasova.cz Asistent pedagoga
Zdeňka Teichmanová zdenka.teichmanova@dobiasova.cz Asistent pedagoga
Hana Teichmanová hana.teichmanova@dobiasova.cz Asistent pedagoga
Alena Čapková alena.capkova@dobiasova.cz Asistent pedagoga
      

Školní družina

Jménoe-mailFunkce
Jitka Vyskočilová jitka.vyskocilova@dobiasova.cz vedoucí vychovatelka ŠD + ŠK
Marie Mauricová marie.mauricova@dobiasova.cz vychovatelka ŠD
Radka Bérová radka.berova@dobiasova.cz vychovatelka ŠD
Lenka Kočová lenka.ourednikova@dobiasova.cz vychovatelka ŠD
Eva Slabá eva.slaba@dobiasova.cz vychovatelka ŠD
Alena Čapková alena.capkova@dobiasova.cz vychovatelka ŠD
Lucie Junková lucie.junkova@dobiasova.cz vychovatelka ŠD
      

Nepedagogičtí pracovníci

Jménoe-mailFunkce
Tomáš Měrtl tomas.mertl@dobiasova.cz školník,správce sportovní haly
Miroslav Kapoun   správce sportovní haly
Vladimír Čermák   správce sportovní haly
Iveta Rambousková   uklízečka
Iveta Tesařová   uklízečka
Beáta Reslerová   uklízečka
Ivana Žilovská   uklízečka
Emília Lišková   uklízečka
Radka Šilhánová   uklízečka
Vlasta Hirschová   uklízečka
Miroslav Hirsch   uklízeč